DE NOR card 1

Minimum Sentence

100€
DE NOR card 1

Met een Minimum Sentence komt u er nog goed vanaf! Een lid­kaart die de hele zomer geldig is en waarmee u alle activiteit­en in De Nor in 2022 kan bij­wo­nen is immers uw deel. De lid­kaart is geper­son­aliseerd en dient bij aankomst aan de dien­st­doende cip­i­er te wor­den getoond. 

You’re a pet­ty crook and per­haps a first-time offend­er. We’ll let you off light­ly this time. Your per­son­alised mem­ber­ship card enti­tles you to yard activ­i­ties all year round. You must present it to the guard on duty.

When paid, you will receive a confirmation, and you will be able to pick up your card at the entrance of De Nor.