DE NOR card 3

Life Sentence

2000€
DE NOR card 3

25 To Life” of een Life Sentence-lid­kaart in De Nor betekent niet alleen dat u tot het einde uwer dagen op ver­toon van uw geper­son­aliseerde lid­kaart elke activiteit in De Nor kan bezoeken. U kri­jgt er boven­di­en een geper­son­aliseerde Nor-teken­ing bij van de hand van Dennis Tyfus!

You’re beyond redemp­tion. We’re throw­ing away the key. Your per­son­alised mem­ber­ship card enti­tles you to spend the rest of your mis­er­able life at De Nor. You will also receive an orig­i­nal draw­ing by Dennis Tyfus, our Head Warden.

When paid, you will receive a confirmation, and you will be able to pick up your card at the entrance of De Nor.