DE NOR card 1

Minimum Sentence

100€, BUY
DE NOR card 1

Met een Minimum Sentence komt u er nog goed vanaf! Een lid­kaart die de hele zomer geldig is en waarmee u alle activiteit­en in De Nor in 2022 kan bij­wo­nen is immers uw deel. De lid­kaart is geper­son­aliseerd en dient bij aankomst aan de dien­st­doende cip­i­er te wor­den getoond. 

You’re a pet­ty crook and per­haps a first-time offend­er. We’ll let you off light­ly this time. Your per­son­alised mem­ber­ship card enti­tles you to yard activ­i­ties all year round. You must present it to the guard on duty.

DE NOR card 2

Community Sentence

400€, BUY
DE NOR card 2

Met de Community Sentence-lid­kaart kan u alle activiteit­en in De Nor in 2022 bij­wo­nen. Daarenboven bekomt u een genum­merde en gehandtek­ende Ultra Eczema-zeef­druk. De lid­kaart is geper­son­aliseerd en dient bij aankomst aan de dien­st­doende cip­i­er te wor­den getoond.

You’re a repeat offend­er and a famil­iar sight at this facil­i­ty. Your per­son­alised mem­ber­ship card enti­tles you to yard activ­i­ties all year round. You must present it to the guard on duty. You will also receive a signed and num­bered Ultra Eczema screen print – if you behave.

DE NOR card 3

Life Sentence

2000€, BUY
DE NOR card 3

25 To Life” of een Life Sentence-lid­kaart in De Nor betekent niet alleen dat u tot het einde uwer dagen op ver­toon van uw geper­son­aliseerde lid­kaart elke activiteit in De Nor kan bezoeken. U kri­jgt er boven­di­en een geper­son­aliseerde Nor-teken­ing bij van de hand van Dennis Tyfus!

You’re beyond redemp­tion. We’re throw­ing away the key. Your per­son­alised mem­ber­ship card enti­tles you to spend the rest of your mis­er­able life at De Nor. You will also receive an orig­i­nal draw­ing by Dennis Tyfus, our Head Warden.